بهروز قدمی

بهروز قدمی

***********

-


تحصیلات

فوق لیسانس نقاشی - دانشگاه هنر تهران - 1397 - اکنون
دانشجو ترم اخر


سوابق شغلی

عضو انجمن روناهی سقز - فرهنگ وارشاد اسلامی
کردستان - تیر 1388 - مهر 1394مهارت‌ها

آموزش نقاشی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com