تصویر پیش فرض رخساره سردشتی

رخساره سردشتی


کارشناس کنترل کیفی

40 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس فیزیک کاربردی - کرج - 1382 - 1386


سوابق شغلی

مدیر کنترل کیفی - رایان
اشتهارد - فروردین 1395 - اسفند 1396بازرس کنترل کیفی - نوین رویان
هشتگرد - فروردین 1392 - اسفند 1394مدیر کنترل کیفی - نوران صنعت
اشتهارد - فروردین 1389 - اسفند 1391
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ISO 17025 (سه ماه)

ISO 9001 (سه ماه)

کارآموزی سیم و کابل (سه ماه)

کارآموزی ترازوی دیجیتال (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com