تصویر پیش‌فرض رخساره سردشتی

رخساره سردشتی

کارشناس کنترل کیفی

42 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس فیزیک کاربردی - کرج - 1382 - 1386


سوابق شغلی

مدیر کنترل کیفی - رایان
اشتهارد - فروردین 1395 - اسفند 1396


بازرس کنترل کیفی - نوین رویان
هشتگرد - فروردین 1392 - اسفند 1394


مدیر کنترل کیفی - نوران صنعت
اشتهارد - فروردین 1389 - اسفند 1391دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ISO 17025 (سه ماه)

ISO 9001 (سه ماه)

کارآموزی سیم و کابل (سه ماه)

کارآموزی ترازوی دیجیتال (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com