هادی افشار

هادی افشار


نگهبان ، تراشکار،خط تولید

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

الکترونیک - نواوران
کرج - اردیبهشت 1389 - اسفند 1397
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ماشین ابزار دوره فنی و حرفه ای (۱۸ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com