تصویر پیش فرض سیما علمی

سیما علمی


کارشناس ازمایشگاه

43 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس میکروبیولوژی - ازاد تنکابن - 1392 - 1395

لیسانس علوم پایه(علوم تجربی) - آزاد - 1384 - 1386


سوابق شغلی

مدیر داخلی و تکنسین درمان - موسسه فیزیوتراپی
کرج - شهریور 1390 - شهریور 1394کارشناس آزمایشگاه - آزمایشگاه تشخیص طبی
تهران - خرداد 1388 - بهمن 1389دستیار پزشک - مطب ارتوپد
کرج - آبان 1385 - آذر 1386
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره آزمایشگاه تشخیص طبی (3 ماه)

دوره آزمایشگاهی میکروبیولوژی مواد غذایی (16 ساعت)

دوره روشهای نمونه برداری در کنترل و کیفی (8 ساعت)

HACC ,GMP,ISO2200 (16 ساعت)

آزمایشات کنترل کیفی و میکروبی (16 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com