تصویر پیش فرض زهرا محبی

زهرا محبی


کارشناس HSE

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس HSE - کرج - 1392 - 1396


سوابق شغلی

کارشناس HSE - پدیده
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397
مهارت ها

پاورپوینت - مسلط

کامپیوتر - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

کمکهای اولیه - مسلط

ایمنی عمومی - مسلط

HSEMS - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

شناسایی خطر و ارزیابی (سه ماه)

ممیزی داخلی (سه ماه)

کمکهای اولیه (سه ماه)

ایمنی عمومی (سه ماه)

HSEMS (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com