تصویر پیش‌فرض غلامرضا خداویردیلو

غلامرضا خداویردیلو

مکانیک

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک خودرو - کرج - 1382 - 1385


سوابق شغلی

حراست - کوکاکولا
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396


حراست - عطرینه ساز
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1390


حراست - برج مسکونی
کرج - فروردین 1397 -لوگو فکروکار

https://fekrokar.com