تصویر پیش فرض غلامرضا خداویردیلو

غلامرضا خداویردیلو


مکانیک

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک خودرو - کرج - 1382 - 1385


سوابق شغلی

حراست - کوکاکولا
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396حراست - عطرینه ساز
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1390حراست - برج مسکونی
کرج - فروردین 1397 -
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com