آرش خلج

آرش خلج


کنترل کیفیت آزمایشگاه

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - 1390 - 1394


زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com