تصویر پیش فرض سمیرا محمدی فکور

سمیرا محمدی فکور


کارمند اداری

34 سال

***********

البرز - ***********


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

گرافیک (۲ سال)

گرافیک (۲۴ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com