تصویر پیش‌فرض محمد قربانی

محمد قربانی

مهندس برق صنعتی

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کرج - 1393 - 1395


سوابق شغلی

تکنسین فنی - آذین خودرو
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1397


تکنسین فنی - گیاه سم سازی
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1391


تکنسین فنی - آرد البرز
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1386زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

برق صنعتی - مسلط

PLC - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

برق صنعتی درجه یک و دو (یک سال)

PLC . LOGO (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com