تصویر پیش فرض محمد قربانی

محمد قربانی


مهندس برق صنعتی

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کرج - 1393 - 1395


سوابق شغلی

تکنسین فنی - آذین خودرو
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1397تکنسین فنی - گیاه سم سازی
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1391تکنسین فنی - آرد البرز
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1386
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برق صنعتی - مسلط

PLC - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق صنعتی درجه یک و دو (یک سال)

PLC . LOGO (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com