تصویر پیش فرض احسان جهان بین

احسان جهان بین


کارگر

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم نسانی - مدرسه باقرالعلوم - -


مهارت ها

برشکاری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com