تصویر پیش فرض عطیه غفاری

عطیه غفاری


حسابدار

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تاریخ - سمنان - 1388 - 1391

فوق دیپلم حسابداری - انزلی - 1385 - 1387


سوابق شغلی

مسئول دفتر - دفتر پیشخوان
تنکابن - فروردین 1396 - اسفند 1397حسابدار - پخش
رشت - فروردین 1390 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com