مهسا کاظمی

مهسا کاظمی


منشی یا کارگر ساده خط تولید

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه شهرکرد - 1385 - 1388


سوابق شغلی

منشی - آموزشگاه زبان
کرج - خرداد 1393 - اسفند 1397اپراتور خط تولید - صنایع غذایی رونیکا
کرج - آذر 1391 - اسفند 1392
زبان ها

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl1 (۲ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com