مهسا کاظمی

مهسا کاظمی

منشی یا کارگر ساده خط تولید

40 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه شهرکرد - 1385 - 1388


سوابق شغلی

منشی - آموزشگاه زبان
کرج - خرداد 1393 - اسفند 1397


اپراتور خط تولید - صنایع غذایی رونیکا
کرج - آذر 1391 - اسفند 1392زبان‌ها

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

Icdl1 (۲ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com