تصویر پیش فرض آرش فرج زاده

آرش فرج زاده


48 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بنده با محیط کار خیلی زود ارتباط برقرار کرده و با کار گروهی( تیم ورک )مشکل خاصی ندارم .زیاد در بند القاب شغلی نیستم و همین که بتونم کارم رو درست انجام دهم و حقوقم رو دریافت کنم قانع هستم .بیماری خاصی ندارم فقط اضافه وزن که انهم در حال مرتفع شدن است .


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - آزاد واحد شهر ری - 1370 - 1374

لیسانس مدیریت صنعتی - آزاد واحد شهر ری - 1370 - 1374


سوابق شغلی

مدیر داخلی - کوه سرد
بابل - اسفند 1397 - مرداد 1398حراست - جهاندیده
ورامین - اسفند 1386 - اردیبهشت 1389مدیر فروش - صدیق گفتار ایثارگران
تهران - تیر 1376 - اسفند 1380مدیر فروش - تعاونی گنج میلاد
تهران - آبان 1398 - دی 1372
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com