تصویر پیش فرض مهران زارع رفیع

مهران زارع رفیع


کارشناس برق قدرت

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - قزوین - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس سرشماری - سازمان
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1395اپراتور دستگاه پرس - قطعات فلزی
کمالشهر - فروردین 1393 - اسفند 1394
مهارت ها

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com