تصویر پیش فرض سجاد پرکارمقدم

سجاد پرکارمقدم


حسابدار.انباردار

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - مولانا - 1391 - 1394


سوابق شغلی

تنخواه گردان مالی - آنتی بیوتیک سازی ایران
تهران - آبان 1396 - اسفند 1397حسابرس داخلی - آبان بسپارپارس
کمالشهر - تیر 1394 - آذر 1394مسئول خرید - آسیاجک
کمالشهر - اردیبهشت 1391 - اردیبهشت 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - مسلط

هکاران سیستم - متوسط

سپیدار - مسلط

هلو - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

انبارداری (130ساعت)
انبارداری دستی وکامپیوتر

حسابداری باکامپیوتر (65 ساعت)
نرم افزارهای سپیداروهمکاران سیستم وهلو


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com