تصویر پیش‌فرض سعید خان ابادی

سعید خان ابادی

حسابدار

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - اراک - 1384 - 1388


سوابق شغلی

حسابدار - رایان رشد افرار
البرز - فروردین 1392 - اسفند 1397


حسابدار - آریا گستر
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1392


انباردار - موادغذایی
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1388مهارت‌ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

افیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com