تصویر پیش فرض عاطفه ارمندپور

عاطفه ارمندپور


کارشناس حسابداری

38 سال

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب به عنوان کارشناس و کارشناس ارشد ،مسئول مالی اداری در شرکت های تولیدی و پیمانکاری فعالیت کرده ام .


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1382 - 1386


مهارت ها

آفیس - مسلط

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

رایورز - مسلط

سیستم هلو - مسلط

سیستم تدبیر - مسلط

سیستم آرک - مسلط

نرم افزار پایا - مسلط

برنامه نرمینه افزار - مسلط

سیستم شماران - مسلط

نرم افزارهای پرسنلی - مسلط

نرم افزارهای تخصصی مالی و اداری - مسلط

قوانین بیمه - مسلط

تنظیم صورت های مالی - مسلط

تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

تحریردفاتر قانونی - مسلط

تهیه لیستهای بیمه - مسلط

امور بانکی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com