تصویر پیش فرض ایوب سلطانی

ایوب سلطانی


مهندس منابع طبیعی

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس منابع طبیعی - ملایر - 1385 - 1389


سوابق شغلی

mdf کار - دکوراتور
صفادشت - فروردین 1393 - اسفند 1396مهندس ناظر - مهارآب
همدان - فروردین 1391 - اسفند 1392مهندس ناظر - غرب
همدان - فروردین 1389 - اسفند 1390
مهارت ها

mdf کار - مسلط

دستگاه الیت - مسلط

دستگاه برش - مسلط

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (90 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com