سید سعید هاشمی نژاد

سید سعید هاشمی نژاد


کارشناس برنامه ریزی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع - موسسه تحصیلات عالی مهرآستان - 1387 - 1391


سوابق شغلی

مسئول برنامه ریزی و کنترل - شرکت صنایع غذایی محسن
اشتهارد شهرک صنعتی کوثر - دی 1398 - اکنونمسئول برنامه ریزی و عملیات - شرکت کوروش پروتئین
ماهدشت - اردیبهشت 1395 - آذر 1398کارشناس فروش - شرکت جاوید(برند شامپو ایوان)
کرج - مرداد 1390 - فروردین 1393
فروردین 93،اعزام به خدمت سربازی
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برنامه سپیدار - مسلط

Office - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مدیریت بهره وری (30ساعت)

رایانه کارICDL (30ساعت)

رایانه کار کنترل پروژهMSP (40ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com