تصویر پیش‌فرض هلن بابایی رضایی

هلن بابایی رضایی

منشی

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق قضایی - آزاد ملارد - 1388 - 1391


سوابق شغلی

منشی - مخابرات
کرج - اردیبهشت 1383 - آبان 1387لوگو فکروکار

https://fekrokar.com