تصویر پیش‌فرض سمانه دانشی

سمانه دانشی

حسابدار

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

حسابدار - خاورپرس
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1397مهارت‌ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

icdl - مسلط

تهیه اظهارنامه - مسلط

تهیه صورتهای مالی - مسلط

تهیه گزارشات فصلی - مسلط

خزانه داری - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

نرم افزارهای حسابداری (دوسال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com