تصویر پیش فرض سمانه دانشی

سمانه دانشی


حسابدار

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

حسابدار - خاورپرس
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1397
مهارت ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

icdl - مسلط

تهیه اظهارنامه - مسلط

تهیه صورتهای مالی - مسلط

تهیه گزارشات فصلی - مسلط

خزانه داری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزارهای حسابداری (دوسال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com