تصویر پیش فرض سعید دباغ فرزانه

سعید دباغ فرزانه


کارگر

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم تربیت بدنی - - -


مهارت ها

خط تولید - مسلط

کامپیوتر - مسلط

سیم پیچی ماشین های الکتریکی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com