تصویر پیش فرض مجتبی غلامیان

مجتبی غلامیان


30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - البرز کرج - 1388 - 1389


سوابق شغلی

حراست - دیجی کالا
بزرگراه فتح - خرداد 1397 - آذر 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com