عباس رمضان نژاد

عباس رمضان نژاد


حسابدار

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - کرج - 1391 - 1393


سوابق شغلی

کمک حسابدار - شرکت اریکه شهریار
قزوین - فروردین 1398 - دی 1398کارمند فروش - فروشگاه فرش وزراء
کرج - مهر 1397 - اسفند 1397کارمند اداری - ایرانیان
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394
مهارت ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (سه ماه)

نرم افزارهای حسابداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com