تصویر پیش فرض معصومه سلاطی

معصومه سلاطی


کارمند اداری

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت آموزشی - پیام نور - 1392 - 1396
معدل 17/50

لیسانس مدیریت آموزشی - پیام نور - 1392 - 1396


سوابق شغلی

مسئول دفتر - آسان رهان شایان
کرج - مهر 1395 - اکنونکارمند - دانشگاه پیام نور
اندیمشک - دی 1393 - خرداد 1395کارمند فروش - ره آورد برنا
کرج - تیر 1395 - شهریور 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

Icdl1و2 - مسلط

ثبت تغییرات شرکت ها - متوسط

حسابداری - متوسط

کلیه امور اداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl1و2 (6ماه)

لیفت دیزاینر مقدماتی وپیشرفته (3)

محاسبات آسانسور ونقشه (1ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com