الهام مرادپوری

الهام مرادپوری

فوریت های پزشکی و اورژانس .تزریقات .منشی

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اراسته و مرتب هستم مبادی اداب هستم. بانظم هستم ..داری روابط عموی بالا ...


تحصیلات

دیپلم حسابداری - هنرستان آینده سازان - 1369 - 1380


سوابق شغلی

منشی - درمانگاه
کرج - فروردین 1383 - تیر 1387


کنترل کیفی - تجهیزات پزشکی سوپا
کرج - فروردین 1381 - تیر 1382زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت‌ها

کامپیوتر - متوسط

فوریتهای پزشکی و اورژانس - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

حسابداری (۲ سال)

اورژانس (۲ماه)

اورژانس (۲ماه)

فوریتهای پزشکی و اورژانس (۲ماه)
جهاد دانشگاهی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com