تصویر پیش فرض سمانه راسخ رحمان

سمانه راسخ رحمان


کارشناس مدیریت بازرگانی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - کرج - 1390 - 1392

فوق دیپلم گرافیک - قزوین - 1385 - 1388


سوابق شغلی

طراحی - چاپ آریانا
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1397
مهارت ها

ایلاستراتور - مسلط

کر ل - مسلط

فتوشاپ - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (هشت ماه)

کرل (سه ماه)

فتوشاپ (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com