زهرا جابری

زهرا جابری


کارمندبرنامه ریزی تولیدوکنترل پروژه ورئیس انبار

35 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

دارای روابط عمومی بسیاربالاوتسلط کامل به اموراداری.بسیارمنضبط ومتعهدبه کاروپایبندبه اصول سازمانی.دارای مدال وتقدیرنامه های فراوان درزمینه های مختلف ورزشی.دارای مدارک بسیاردرزمینه های مختلف علاقمندبه کاروتلاش فراوان درجهت پیشرفت


تحصیلات

لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی - دانشگاه آزاددزفول - 1385 - 1389

دیپلم کامپیوتر - اموزشگاه رازی - 1384 - 1384


سوابق شغلی

کارمندبرنامه ریزی - سازه سیم
اشتهارد - فروردین 1395 - بهمن 1397برنامه ریزی دستگاه کمکس پرس والتراسونیک - سازه سیم
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - بهمن 1397کنترل موجودی انبارواسط - سازه سیم
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - بهمن 1397کنترل تولیدموادمصرفی وخروجی محصول تولیدی - سازه سیم
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - بهمن 1397اجرای برنامه تولیدوبالانس خطوط تولید - سازه سیم
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - بهمن 1397سازماندهی وچیدمان وتخصیص نیروها - سازه سیم
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - بهمن 1397رئیس هیات ورزشهای همگانی - اداره تربیت بدنی شهرستان شوشتر
استان خوزستان - تیر 1386 - اسفند 1394مدیریت اجرایی - اموزشگاه رازی
استان خوزستان - تیر 1383 - فروردین 1384سرپرست تولیدوکنترل کیفیت - کیمیاتجارت لطیف ایرانیان(ایزی پیک)
اشتهارد - آبان 1398 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزارهمکاران سیستم - مسلط

Ms.offfice - مسلط

Icdl - متوسط

HSe - مسلط

سرپرست خطوط آماده سازی تولیدوپرس - مسلط

انبارداری - مسلط

کنترل کیفیت - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تکنیسین داروخانه (۳ماه)

ایمنی وبهداشت محیط (۳ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com