تصویر پیش فرض سید مرتضی ملک آبادی

سید مرتضی ملک آبادی


انباردار

39 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم ، پیوست، ویژن،اکسل
گذراندن دوره سرپرستی و مدیریتی
آشنایی با 5s


تحصیلات

دیپلم امور مالی - پویندگلن - 1375 - 1378


سوابق شغلی

سرپرست انبار - آلتون آسانسور
شهر قدس - آبان 1396 - شهریور 1398سرپرست انبار - سپاس مهر
هشتگرد - اردیبهشت 1392 - شهریور 1396انباردار - پخش اطلس دینا
تهران - آذر 1390 - اردیبهشت 1392اپراتور انبار وفروش وانباردار - دیناتوس
مشهد - دی 1382 - آذر 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

کنترل موجودی و نقطه شفارش - مسلط

انبارداری، کدینگ، چیدمان - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

انبارداری (3 ماهه)
فنی و حرفه ای


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com