تصویر پیش‌فرض سمانه لاتی جلالوند

سمانه لاتی جلالوند

کارشناس آزمایشگاه شیمی و صنایع غذایی

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

آموزش و ارائه مطالب - مسلط

آزمون های استاندارد سازی مواد غذایی - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

آبکاری آندایز (1 روز)
در دوره آموزشی با عنوان آبکاری آندايز که در جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف برگزار شد به اقتضاي شغل سابقم شرکت داشتم.

آزمون های استاندارد سازی مواد غذایی (240 ساعت)
کارآموزی مربوط به مقطع کارشناسی خود را در آزمایشگاه جامع معاونت غذا و داروي دانشگاه تهران آموزش دیدم.

دوره آشنایی با اصول و مبانی GMP در کارخانجات صنایع غذایی (4 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com