تصویر پیش‌فرض کاوه آب یکی کاکرودی

کاوه آب یکی کاکرودی

کارشناس ریاضی

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ریاضی فیزیک - فردوس - 1379 - 1383


سوابق شغلی

انبارداری - سامان انرژی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1394


انبارداری - دارویی
اشتهارد - فروردین 1386 - اسفند 1390مهارت‌ها

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

تدبیر - مسلط

تدوین - مسلط

ورانگر - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دوره تدبیر (سه ماه)

ایزو محیط زیست (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com