مژگان السادات عربی

مژگان السادات عربی


برنامه ریز تولید

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

از ویژگی های مثبت کاری،پشتکار،جدی بودن،دقیق بودن


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع - آزاد کرج - 1390 - 1394

دیپلم ریاضی فیزیک - شرافت - 1386 - 1389


سوابق شغلی

سرپرست برنامه ریزی تولید - آریادیزل پارت
ماهدشت - خرداد 1399 - اکنونکارمند زمانسنجی - ماموت
هشتگرد - دی 1398 - بهمن 1398کارمند برنامه ریزی تولید - جام دارو
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

مجموعه آفیس - مسلط

Msp - متوسط

Spss - در حد آشنایی

Minitab - در حد آشنایی

Lingo - در حد آشنایی

Autocad - در حد آشنایی

Comfar - در حد آشنایی


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Msp (24ساعت)

Comfar (12ساعت)

Efqm (8ساعت)

مهندسی ارزش (۸ساعت)

Iso9001 (20ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com