تصویر پیش فرض اکبر هاشمی

اکبر هاشمی


کارگر

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق - تهران - 1373 - 1376


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - چیتوز
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1393کارگر خط تولید - پاکشوما
تهران - فروردین 1382 - اسفند 1387کارگر خط تولید - ایمان پردازش
تهران - فروردین 1379 - اسفند 1381
مهارت ها

برق صنعتی - مسلط

برق ساختمان - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com