ابوالفضل قدیمی

ابوالفضل قدیمی


کارمند

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بنده اقتدارمدیریت کردن درحیطه کاری وعلاقه به پروژه نویسی کامل درموردتمام عرصه کاری ودارای مدرک بین المللی نرم افزارMSPکنترل پروژه وکارهایه ادارای ومسلط به ورد وپاورپوینت ومقدارکمی به اکسل


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه کرج - 1392 - 1397


سوابق شغلی

پروژه وپژوهش مقاله عمی - دانشگاه البرزپیام نور
کرج - مهر 1397 - مهر 1398
دستیاراستادوفعالیت درزمینه هایه دروس پروژه وکارورزی وارائه مقاله علمی درموردکارافرینی ودانشگاهمدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی برنا - مجموعه برنا
محمدشهر - آذر 1392 - شهریور 1395
مدیریت کردن مجموعه درقسمت هایه اداری وداخل سالن هایه مجموعه
زبان ها

عربی - خوب


مهارت ها

پروژه نویسی درموردکارافرینی ومدیریت - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزارMSP (28ساعت)
برنامه کنترل پروژه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com