تصویر پیش فرض روح الله طالبی

روح الله طالبی


حسابدار

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - تهران - 1390 - 1394


سوابق شغلی

حسابدار - گروه صنعتی هونام
کرج - فروردین 1396 - اکنونحسابدار - زرماکارون
هشتگرد - فروردین 1394 - اسفند 1395
مهارت ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزارهای حسابداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com