تصویر پیش فرض خدیجه عبدالله پور

خدیجه عبدالله پور


کنترل کیفیت

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - پیام نور البرز - 1394 - 1397

لیسانس شیمی - پیام نور البرز - 1394 - 1397


سوابق شغلی

کارشناس ازمایشگاه - شرکت کیمیای ناب تجزیه
کرج - مهر 1397 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کار باانواع دستگاه‌های مختلف در بخش شیمی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com