تصویر پیش فرض رضا حسن پور اسلانی

رضا حسن پور اسلانی


اداری

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی - آزاد اسلامی واحد کرج - 1390 - 1392


سوابق شغلی

مهندس مشاور - شرکت مهندسین مشاور
کرج - خرداد 1392 - خرداد 1394
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

مهارت های کامپیوتر - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

روزنامه نگاری (6 ماه)


پروژه ها و پژوهش ها

اجرای پژوهش در حوزه فناوری نانو (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com