وحید شلیله

وحید شلیله


کارشناس ارشد IT

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس ای تی - خوارزمی - 1395 - 1398

دیپلم ریاضی فیزیک - کرج - 1385 - 1388


سوابق شغلی

کارشناس شبکه - داروسازی مداوا
البرز - آذر 1397 - 1398کارشناس شبکه - ارتباط سازان تکنما
البرز - بهمن 1395 - اسفند 1396مدرس - مدرسه
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1395کارمند اداری - هیات والیبال
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

CCNA - مسلط

MCITP - مسلط

ceh - مسلط

python - متوسط

mikrotik - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com