تصویر پیش فرض محمد صادق تقی زاده

محمد صادق تقی زاده


مهندس صنایع غذایی

49 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس علوم و صنایع غذایی - ورامین - 1371 - 1374


سوابق شغلی

مسئول فنی و مدیریت تولید - آروین
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1391مدیر کننترل کیفی - لبنیات به تک
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1388مسئول کنترل کیفیت - آذر کامان
تهران - فروردین 1383 - اسفند 1386مدیر کنترل کیفیت - کارخانه گوشتیران
تهران - فروردین 1380 - اسفند 1382کارشناس - سازمان استاندارد ایران
کرج - فروردین 1375 - اسفند 1379
زبان ها

انگلیسی - خوب

ترکی - خوب


مهارت ها

کلیه آزمون های میکروبی و شیمیایی - مسلط

کالیبراسیون - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ISO HACCP (سه ماه)

تدوین استاندارهای ملی (سه ماه)

آزمون های شیمیایی و میکروبی (سه ماه)

کالیبراسیون (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com