مهران مدیری

مهران مدیری

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - آزاد کرج - 1390 - اکنون
آزمون نهایی برای برق خودرو مونده یعنی دیپلم برق خودرو میگیرم


زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com