تصویر پیش فرض مرتضی رشیدی تازه کند

مرتضی رشیدی تازه کند


کارگر

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم مکانیک - کرج - 1377 - 1380


سوابق شغلی

مکانیک ماشین - سایپا
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1395سرپرست و مدیر تولید - مهد نوش
بویین زهرا - فروردین 1385 - اسفند 1387راننده لیفتراک - یکان فولاد
گرمدره - فروردین 1382 - اسفند 1384
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com