تصویر پیش فرض حیدر ناصربخت

حیدر ناصربخت


کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - کرج - 1379 - 1382


سوابق شغلی

کارمند خرید - گروه صنعتی البرز
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397مدیر فروش و خرید - آوین
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1395مدیر فروش - فرش پاتریس
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1392
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (2 سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com