تصویر پیش‌فرض جواد میرزایی

جواد میرزایی

کارشناس متالوژی

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس متالوژی - اصفهان - 1387 - 1391


سوابق شغلی

بازرس جوش - پارس
بندر عباس - فروردین 1395 - اردیبهشت 1398


تکنسین اتاق کنترل - ذوب آهن
شیراز - فروردین 1392 - اسفند 1394دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

بازرسی جوش (سه ماه)

MT (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com