تصویر پیش فرض مسعود میرزایی

مسعود میرزایی


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - حصارک - 1385 - 1388


سوابق شغلی

نصب تابلو برق - جابون
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397کارگر خط تولید - قطعات خودرو
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1394
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com