تصویر پیش فرض محبوبه سلوکی

محبوبه سلوکی


منشی ، اداری ، کارگزینی ، حسابداری ، بازرگانی

45 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم شیمی آزمایشگاهی - عالیزاد - 1388 - 1386


سوابق شغلی

تهیه و تامین مواد اولیه غذایی - ونوشه
کمالشهر - اسفند 1390 - اسفند 1397مدیر داخلی - افق ایرانیان
قزلحصار کرج - فروردین 1388 - بهمن 1390منشی ، حسابدار - افق ایرانیان
قزلحصارکرج - فروردین 1387 - فروردین 1388فروش - اک تکنیک
کرج - فروردین 1386 - فروردین 1387حسابدار بازرگانی - پیشرو شایان
کرج - فروردین 1383 - فروردین 1384کمک حسابدار - نوش مازندران
کرج - فروردین 1382 - فروردین 1383
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - متوسط

حسابداری مقدماتی - متوسط

حسابداری تکمیلی - متوسط

نرم افزار هلو - در حد آشنایی

نرم افزار حسابداری ناپال - مسلط

نرم افزار حسابداری پارت - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (6 ماه)

نرم افزار حسابداری هلو (1 ماه)

حسابداری مقدماتی (3 ماه)

حسابداری تکمیلی (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com