تصویر پیش فرض رضا بذلیان بهدر

رضا بذلیان بهدر


حسابداری

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - علامه قزوینی - 1390 - 1392


سوابق شغلی

لوازم یدکی خودرو - ایساکو
کرج - فروردین 1395 - اکنونلوازم خانگی - فروشگاه
کرج - فروردین 1386 - شهریور 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

حسابداری - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com