تصویر پیش‌فرض ارزو صادقی نیا

ارزو صادقی نیا

مسول دفتر

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ریاضی کاربردی - ازاد اسلامی کرج - 1385 - 1390

لیسانس ریاضی - ازاد کرج - 1385 - 1390


سوابق شغلی

مسول دفتر - فراورده های لبنی تین دامداران
شهریار - اردیبهشت 1390 - مهر 1397


مسول دفتر - مهراوران
تهران - خرداد 1389 - فروردین 1390


مسول دفتر - نقشینه
تهران - خرداد 1388 - فروردین 1389زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

Office - مسلط

کنترل تنخواه گردان و محاسبات مالی - مسلط

اخذ بارکد محصولات شرکت - مسلط

تسلط به نرم افزارهای office. Power point - مسلط

نرم افزار رایورز - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

منشی گری حرفه ای (6ساعت)

رضایت شغلی و بهبود روابط فردی (1ماه)

اخذ بارکد و ایران کد (8ساعت)
از مرکز ملی و شماره گذاری کالا از وزارت بازرگانی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com