تصویر پیش‌فرض شیما شریف بخش

شیما شریف بخش

کارشناس صنایع غذایی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - قزوین - 1391 - 1397


سوابق شغلی

کارمند - آموزشگاه
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1392زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

بسته بندی مواد غذایی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

بسته بندی مواد غذایی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com