تصویر پیش فرض شیما شریف بخش

شیما شریف بخش


کارشناس صنایع غذایی

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - قزوین - 1391 - 1397


سوابق شغلی

کارمند - آموزشگاه
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1392
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

بسته بندی مواد غذایی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

بسته بندی مواد غذایی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com