علی طارمی

علی طارمی

کارمند اداری و مالی

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کامپیوتر - آزاد کرج - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارمند اداری - سبززاران شهر
تهران - خرداد 1398 - تیر 1399


مسئول فروش و ثبت فاکتور - بیونیک
وردآورد - اردیبهشت 1397 - اسفند 1397


مدیر اجرایی برگزاری همایش و کنسرت - آوا
تهران ونک - اردیبهشت 1396 - بهمن 1396


پذیرش نمایندگی و مسئول افتتاح شعب - کول کاپ
تهران - اردیبهشت 1394 - اردیبهشت 1395


اداری - آموزشگاه منشور دانش
کرج - اردیبهشت 1389 - دی 1391زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com