علی طارمی

علی طارمی


کارمند اداری و مالی

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - ازاد کرج - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مدیر اجرایی برگزاری همایش و کنسرت - شرکت آوا
تهران ونک - اردیبهشت 1396 - اسفند 1397
مسئول برگزاری همایش و کنسرتکارمند اداری - سبززاران شهر
تهران - فروردین 1396 - فروردین 1397مسئول فروش و ثبت فاکتور - بیونیک
وردآورد - اردیبهشت 1397 - اسفند 1397پذیرش نمایندگی و مسئول افتتاح شعب - کول کاپ
تهران - اردیبهشت 1394 - اردیبهشت 1395اداری - آموزشگاه منشور دانش
کرج - اردیبهشت 1389 - دی 1391
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com