تصویر پیش فرض حامد قرائیان

حامد قرائیان


کارشناس حسابداری

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آزاد کرج - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مدیر مالی - هتل و پارک آبی
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1396مشاوره مالی و حسابدار - نیمه شعبان
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1393مسئول مالی - نساجی کویر
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1391حسابدار و انباردار - عالم افروز
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1388
مهارت ها

تکنسین تعمیرات فروشگاه کامپیوتری - مسلط

تکنیک انبار و پیاده سازی - مسلط

تهیه سیستم حقوق - مسلط

مشاور مالی و حسابداری مالیاتی - مسلط

مشاور مالی و فروش - مسلط

حسابداری پیمانکاری - مسلط

تهیه دفاتر مالی - مسلط

تهیه دفاتر مالیاتی - مسلط

تهیه تائیدیه های مالیات - مسلط

کلیه امور ثبت شرکت - مسلط

کلیه امور مالیاتی - مسلط

تهیه اظهارنامه - مسلط

روشهای بررسی حسابها - مسلط

کلیه امور مربوط به دفاتر - مسلط

کلیه امور مربوط به کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کارآفرینی با درجه مدرک عالی (3 ماه)

حقوق ثبتی (3 ماه)

مهارت هفت گانه و بین المللی کامپیوتر (6 ماه)

مدیریت حسابداری هلو (6 ماه)

نرم افزار حسابداری هتل (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com